ACADEMIC EXECUTIVE - HR1's Client

Company: HR1’s Client

Location : HoChiMinh

email: info@hr1vietnam.com

phone:


Share with :

TRÁCH NHIỆM

Tham gia xây dựng và hỗ trợ các chương trình đào tạo tại Công ty

 • Tham gia (tiếp nhận) tập huấn và chuyển giao chương trình/ sản phẩm mới và tập huấn lại cho các giáo viên theo yêu cầu;
 • Hỗ trợ việc tổ chức và điều phối các công việc học vụ tại các trung tâm khi được yêu cầu;
 • Soạn tài liệu bổ trợ cho học sinh tại các khối lớp theo yêu cầu;
 • Làm kế hoạch giảng dạy (lesson plan) cho các chương trình theo yêu cầu;
 • Tham gia xây dựng chương trình cho các khoá đào tạo mới bằng cách đóng góp ý kiến về giáo trình và chương trình.

Tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ, và quản lý chất lượng giảng dạy của giáo viên nước ngoài.

 • Hỗ trợ tìm nguồn giáo viên nước ngoài (nếu có) và trợ giảng khi có nhu cầu;
 • Tham gia đào tạo, thử giảng và nhận xét các ứng viên là giáo viên nước ngoài và trợ giảng;
 • Dự giờ giáo viên nước ngoài theo lịch phân công và lịch làm việc cá nhân để giám sát việc thực hiện yêu cầu về chương trình, và chất lượng giảng dạy của giáo viên nước ngoài;
 • Đóng góp trực tiếp về phương pháp giảng dạy cho giáo viên nước ngoài tại các lớp đã dự giờ và báo cáo kết quả bằng văn bản

Trợ lý đào tạo cho Giám Đốc Chuyên môn

 • Hỗ trợ trong việc quản lý chuyên môn các hoạt động đào tạo tại Học viện khi được yêu cầu;
 • Hỗ trợ trong việc phân công và theo dõi lịch làm việc /tiến độ công việc của các chuyên viên đào tạo bán thời gian tại Học viện.
 • Thực hiện báo cáo định kì cho trưởng phòng.
 • Những việc khác do Giám Đốc Chuyên môn hoặc người giám sát trực tiếp giao.

Khác

 • Hỗ trợ sắp xếp Thời khóa biểu và cập nhật Thời khóa biểu ở Campus;
 • Lập kế hoạch và tổ chức các buổi Demo, giới thiệu chương trình theo yêu cầu;
 • Cập nhật từ Head Teachers ở campus về việc điều phối giáo viên, cập nhật thông tin giáo viên lên hệ thống phần mềm quản lý nội bộ và chấm công giáo viên;
  • Hỗ trợ giáo viên trong tuần đầu giảng dạy.

QUYỀN HẠN

 • Giải quyết những vấn đề liên quan trong phạm vi quyền hạn cho phép .
 • Được cung cấp các thiết bị văn phòng cần thiết cho công việc.
 • Được hưởng các chế độ nhân sự theo chính sách của công ty và theo pháp luật Việt Nam.

YÊU CẦU VỊ TRÍ

 • Tuổi: 23 – 30 tuổi
 • Giới tính: Male/Female 
 • Bằng cấp: Cử nhân trở lên
 • Chuyên môn: Sư Phạm Anh/ cử nhân chuyên ngành ngoại ngữ từ các Đại học lớn có khoa Ngữ văn Anh/ chuyên ngành liên quan đến giáo dục Mầm non/ giáo dục Tiểu học
 • Số năm kinh nghiệm: Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm giảng dạy, ít nhất 1 năm kinh nghiệm soạn giáo trình
 • Trình đội anh văn: Tương đương IELTS 7.5 trở lên. (7.0 are OK/acceptable)
 • Trình độ vi tính: Thông thạo các phần mềm soạn thảo văn bản, biết xử lý, cắt ghép các file văn bản, biết sử dụng các phần mềm điều chỉnh hình ảnh cơ bản. Thông thạo các thao tác với Internet, biết tìm kiếm các nguồn học liệu mở và tương tác tốt với các nền tảng dạy học kỹ thuật số.
 • Siêng năng, cần mẫn, có khả năng hệ thống hóa tốt và biết cách tổ chức công việc hợp lý.
 • Có kinh nghiệm thi các chứng chỉ quốc tế (TOEFL, IELTS, SAT, etc.) là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm làm việc, giảng dạy, và xây dựng các chương trình tiếng Anh mầm non và tiểu học là một lợi thế.

Interested parties, pls send your resume with current, expected salary and day of availability in MS WORD format by clicking Here OR Apply to complete the application. 

Personal data provided by applicants will be used strictly for recruitment purpose

 

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin