Android Developers

Company: HR1 Client

Industry: IT- Software

Location : Ha Noi

email: info@hr1vietnam.com

phone: +84 (028) 39252566


Share with :

- Tuyển nhiều vị trí - 

JOB DESCRIPTION

 • Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống. 
 • Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới. 
 • Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án. 
 • Tham gia vào các diễn đàn, Tech shows về công nghệ của công ty.
 • Thực hiện các yêu cầu khác. 

JOB REQUIREMENT

 • Có ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc với Android. 
 • Sử dụng thành thạo Kotlin. 
 • Có hiểu biết, thành thạo về các Version Control System.
 • Thành thạo việc sử dụng IDE để phát triển.
 • Có kiến thức về Database; React Native hoặc Flutter. 
 • Thành thạo xử lý layout: FrameLayout, LinearLayout, RelativeLayout. 
 • Nắm vững OOP và các giải thuật cơ bản.
 • Nắm được thông tin các phiên bản android gần đây từ version 4.0 tới hiện tại.
 • Biết và sử dụng được các design pattern của Android.
 • Có kiến thức về Dependency Injection (Koin, Dagger). 
 • Ưu tiên có kiến thức về các thành phần trong gói Android Jetpack. 
 • Có kiến thức về Livestream, Chat Socket là 1 lợi thế. 
 • Có kinh nghiệm, hiểu biết về xử lý bất đồng bộ.
 • Kiến thức vững chắc về SDK Android, các phiên bản Android khác nhau và cách xử lý với các  kích thước màn hình khác nhau. 
 • Làm quen với các API RESTful để kết nối các ứng dụng Android với các service của Back-End. 

For further information & more details, please CONTACT US

[3382]

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin