BD Key Account Leader

Company: HR1's Client

Location : HoChiMinh

email: info@hr1vietnam.com

phone: (028)39252566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trách nhiệm chung

 • Tìm kiếm và kết nối các khách hàng Key Account (KA) mới
 • Chăm sóc và tăng trưởng volume của các khách hàng hiện tại
 • Hoàn thiện các thủ tục về admin và thanh toán với các đối tác của KA
 • Kế hoạch phát triển khách hàng (Tuần – Tháng – Quý)

  Cụ thể
 • Chăm sóc và tăng trưởng volume của các khách hàng hiện tại
 • Là đầu mối kết nối thu thập đầy đủ thông tin từ các đối tác trong trung và dài hạn
 • Giải đáp tất cả các thắc mắcbcủa đối tác liên quan công ty 
 • Tìm kiếm và kết nối các khách hàng KA mới
 • Tìm kiếm, kết nối, set up catch up với các khách hàng mới
 • Hoàn thiện các thủ tục về admin và thanh toán với các đối tác của KA
 • Làm việc với các phòng ban có liên quan: FA, BI, Legal,... về các khách hàng phụ trách
 • Đảm bảo thông suốt về mặt admin giữa khách hàng và hoạt động nội bộ
 • Làm việc với các team nội bộ để nhận biết rủi ro và phòng tránh rủi ro trong quá trình hợp tác với các khách hàng KA
 • Đảm bảo 100% các khách hàng có đầy đủ thủ tục pháp lý và thanh toán đúng hạn
 • Không có khách hàng nào bị complaint về thanh toán hoặc nợ xấu,...
 • Đề xuất giải pháp kịp thời để cải thiện performance của KH với công ty và phòng ngừa rủi ro ở mức thấp nhất

 

YÊU CẦU NĂNG LỰC

Kiến thức

 • Từng tham gia ít nhất một dự án cải tiến/mở rộng/phát triển hoặc giải quyết vấn đề của một doanh nghiệp.
 • Tốt nghiệp đại học.
 • Du học hoặc có bằng Master là 1 điểm cộng.
 • Ưu tiên TOEIC 600, IELTS 5.0, TOELF IBT 64.

Thái độ

 • Năng động luôn tìm ra những giải pháp mới
 • Tự chủ trong công việc, suy nghĩ đào sâu
 • Tinh thần làm việc nhóm

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo Excel, Google Docs.

Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm SQL hoặc phân tích dữ liệu là điểm cộng
 • Có kinh nghiệm làm việc với Key Account, khách hàng

---

Interested candidates, please APPLY resumes as below
or, CONTACT US

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com
A: 12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City
W: http://www.hr1vietnam.com
In: https://www.linkedin.com/hr1vietnam
Fb: https://fb.com/hr1vietnam

[6318]

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin