Bridge Software Engineer

Company: HR1 Client

Industry: IT- Software

Location : Ha Noi

email: info@hr1vietnam.com

phone: +84 (028) 39252566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • BrSE là cầu nối giữa đội phát triển với khách hàng.
 • Trao đổi trực tiếp với khách hàng qua email & các công cụ tương tác khác để điều chỉnh, thống nhất yêu  cầu chung cho dự án. 
 • Quản lý dự án, báo cáo công việc định kỳ với khách hàng. 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tiếng Nhật tương đương N2 trở lên. 
 • Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương ứng. 
 • Hiểu biết về lập trình hướng đối tượng và các hệ thống web-applicaton cũng như các ứng dụng trên nền smartphone
 • Kinh nghiệm sử dụng ít nhất một trong các ngôn ngữ PHP, Java, Ruby, Objective-C, Swift,  Kotlin, C++, C#. 
 • Có khả năng lãnh đạo, có ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần làm việc nhóm. 
 • Hiểu biết về văn hoá, phong cách làm việc của người Nhật.
 • Có kinh nghiệm quản lý những dự án lớn.
 • Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Nhật Bản

For further information & more details, please CONTACT US

[3206]

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin