Chief Accountant

Company: HR1's Client

Location : Binh Duong

email: hoa.nguyen@hr1vietnam.com

phone:


Share with :
SALARY: 45,000,000 VND GROSS MAX
 
CHI TIẾT CÔNG VIỆC:
 • Tổ chức nhân sự, đào tạo nhân sự và kiểm soát bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của công ty .
 • Tham gia soát xét và ý kiến trên các quy trình , quy định của công ty .
 • Lập kế hoạch thuế  và báo cáo tình hình thực hiện báo cáo thuế so với kế hoạch
 • Hướng dẫn đào tạo nhân sự phòng kế toán đảm bảo kiểm soát 100% quy trình , tài liệu đang được ban hành  và cảnh báo kịp thời 
 • Lập kế hoạch & Tổ chức thực hiện các báo cáo cho cơ quan nhà nước theo luật quy định (Thống kê , thuế )
 • Tổ chức báo cáo & phân tích các số liệu báo cáo theo ngày / tháng / năm hoặc theo yêu cầu của cấp trên
 • Ghi nhận và báo cáo tiền và các khoản có giá trị tương đương tiền .
 • Tổ chức thực hiện các hồ sơ vay , thuê tài chính , các thủ tục liên quan thuế 
 • Tổ chức hình thức lưu trữ hồ sơ chứng từ liên quan đến phòng kế toán 1 cách hiệu quả
 • Lập kế hoạch hoạt động phòng kế toán theo tuần / tháng / năm
 • Chủ trì trong công tác lập ngân sách quý / năm
YÊU CẦU:
 • Độ tuổi từ 35 - 45 tuổi
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán
 • Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở cùng vị trí hoặc vị trí tương đương

Interested parties, pls send your resume with current, expected salary and day of availability in MS WORD format by clicking Here OR Apply to complete the application. 

Personal data provided by applicants will be used strictly for recruitment purpose

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin