Chief Executive Officer (CEO)

Company: HR1's Client

Location : HoChiMinh

email: --

phone:


Share with :

Mô tả Công việc
 Điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty theo định hướng đã được HĐQT phê duyệt.
 Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của công ty: lợi nhuận, hướng phát triển và tăng trưởng của công ty
 Tổ chức triển khai chiến lược kinh doanh của công ty đảm bảo đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra về doanh số, lợi nhuận, chất lượng dịch vụ, phát triển nhân tài và các hoạt động khác.
 Chỉ đạo phòng kinh doanh đưa ra các kế hoạch kinh doanh-marketing ngắn hạn- dài hạn
 Phối hợp với Ban điều hành xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu dài hạn
 Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và định hướng chiến lược chung cho công ty
 Điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của công ty
 Chịu trách nhiệm về lợi nhuận, hướng phát triển và tăng trưởng của công ty, đảm bảo đạt được các mục tiêu hiện tại và tương lai của công ty như mong đợi của ban giám đốc về tăng trưởng doanh số, lợi nhuận
 Đưa ra quyết định và đề xuất đúng đắn những giải pháp, chiến lược,… với Ban điều hành, xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty và các bộ phận.
 Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh
 Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn;
 Thực hiện các báo cáo theo quy định công ty, theo định kỳ và theo yêu cầu của HĐQT.
 Chi tiết công việc trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn


Yêu Cầu Công Việc
 Tốt nghiệp Đại học trở lên: ngành Tài chính, QTKD, Marketing, Kinh tế, Thương mại…
 Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong ngành quảng cáo LCD
 Có 02 năm kinh nghiệm làm Giám đốc điều hành Kinh doanh quảng cáo;
 Am hiểu pháp luật và các vấn đề về quản trị;
 Có kinh nghiệm trong quản lý, phát triển hệ thống kinh doanh tại thị trường Việt Nam;
 Có kỹ năng lãnh đạo: hoạch định, quản lý, điều hành, phối hợp giữa các bộ phận để đạt mục tiêu chung; Có kỹ năng diễn thuyết tốt và khả năng tạo được sự đoàn kết thống nhất trong toàn công ty.
 Năng động, giao tiếp tốt, cẩn thận, quyết đoán, trung thực và nhiệt huyết trong công việc. Có khả năng bao quát tốt mọi vấn đề. Làm việc độc lập.

Interested parties, pls send your resume with current, expected salary and day of availability in MS WORD format by clicking Here OR Apply to complete the application. 

Personal data provided by applicants will be used strictly for recruitment purpose only

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha