Chuyên Viên An Toàn Lao Động

Company: Khách hàng của HR1

Industry: Manufacturing

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

Trách Nhiệm:

 • Kiểm soát tài chính của bộ phận an toàn lao động
 • Hổ trợ Khách hàng ( nhân viên công ty, nhà thầu, nhà cung cấp,..)
 • Cung cấp số liệu sổ sách liên quan khi có yêu cầu
 • Hổ trợ các bộ phận nhà máy, an toàn khi có yêu cầu
 • Tuân thủ Quy trình, Hướng dẫn, đào tạo cho Công ty thực hiện các quy trình 
 • Giám sát các công việc diễn ra tại nhà máy, đảm bảo độ an toàn.
 • Chịu sự phân công, hoán chuyển công việc của Nhà máy
 • Tham gia các khóa đào tạo theo kế hoạch

 Yêu cầu:

 • Tốt nghiêp các trường Cao Đẳng / Đại học có liên quan đến An Toàn Lao Động. Có chứng chỉ An toàn lao động hoặc đã và đang công tác trong lĩnh vực an toàn.
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác tại vị trí tương đương
 • Có sức khỏe và mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
 • Nhanh nhẹn và nhiệt tình trong công việc
 • Chịu áp lực công việc cao

#5879

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin