Country Logistic Manager

Company: HR1's Client

Industry: FMCG

Location : HoChiMinh

email: --

phone:


Share with :

Mô tả công việc

Giám Đốc Hậu Cần Toàn Quốc (gọi tắt là CLM) là người chịu trách nhiệm chung cho các kết quả Phòng Hậu cần của tổ chức công ty Phân Phối thông qua tối đa hóa hoạt động kinh doanh trên tất cả các quy trình cung ứng hàng hóa và phục vụ khách hàng. Chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện các chiến lược hậu cần hàng năm cùng với phát triển năng lực của tổ chức để đạt được các mục tiêu kinh doanh và định hướng chiến lược đề ra. 

Phạm vi công việc:
- Phát triển và chỉ đạo các chiến lược hậu cần tổng thể, các mục tiêu và kế hoạch phát triển chuỗi cung ứng
- Quản lý chuỗi cung ứng đạt được các mục tiêu kinh doanh thông qua phát triển các hệ thống cung ứng hiện có, nhận diện các cơ hội cải tiến mới và thay đổi, đồng thời đảm bảo rằng các kế hoạch cung ứng cho sản phẩm mới được thực hiện hiệu quả.
- Xây dựng, phát triển và vận hành các dịch vụ hậu cần mới, các ứng dụng công nghệ mới nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động của Công ty cũng như tối ưu chi phí và lợi nhuận cho công ty.

Trách nhiệm chính

Hoạch định chiến lược Hậu cần

 • Phát triển và quản ký kế hoạch chiến lược về quy hoạch, quản lý hậu cần,
  kho bãi, vận tải và dịch vụ khách hàng.
 • Nâng cấp và cải tạo cơ sở hạ tầng hậu cần trên cơ sở tìm kiếm, thực hiện các
  giải pháp thay thế/ đầu tư/ nâng cấp hiệu quả
 • Tích hợp và thiết lập các trọng tâm ưu tiên dựa trên các thông tin từ thị trường,
  khách hàng, Công ty, các hoạt động của đối thủ , nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra.

Cung ứng và phục vụ khách hàng

 • Đạt được các tiêu chí hậu cần bằng cách thúc đẩy tăng trưởng các nhãn hàng
  hiện có và phát triển các cơ hội Kinh doanh mới
 • Thiết lập và chủ động theo dõi mục tiêu hàng tháng và các chỉ tiêu hậu cần ,kinh
  doanh.
 • Thiết lập và đạt được các chỉ tiêu hậu cần về cung ứng, giao hàng, tồn kho , chi
  phí hậu cần và chất lượng phục vụ khách hàng.
 • Chỉ đạo, điều phối, giám sát và tối ưu hóa các quy trình đặt hàng; quản lý hàng
  tồn kho, quy trình giao hàng và kiểm soát chi phí hậu cần.
 • Duy trì và phân tích số liệu để đánh giá mức độ hiệu suất và cải thiện.

Quản lý và xây dựng mối quan hệ

 • Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với các Khách hàng chiến lược
 • Liên hệ và đàm phán với các nhà cung cấp, nhà sản xuất, và khách hàng.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh hoặc khiếu nại
 • Nắm bắt chiến lược kinh doanh của khách hàng, hiểu được nhu cầu và cách làm
  việc của khách hàng, chia sẻ với khách hàng các quan điểm kinh doanh và tư vấn nhân viên khách hàng các cơ hội phát triển kinh doanh của cả hai bên.

Quản lý Nhóm

 • Quản lý nhân viên trong bộ phận để đạt được kết quả kinh doanh và các mục tiêu
  chiến lược.
 • Cung cấp tư vấn và đào tạo,huấn luyện nhân viên; hỗ trợ nhân viên cải thiện cả
  kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm, và giúp từng thành viên phát triển nghề nghiệp chuyên môn tại Mesa.
 • Quản lý các vấn đề liên quan đến nhân viên và ngân sách

Interested parties, pls send your resume with current, expected salary and day of availability in MS WORD format by clicking Here OR Apply to complete the application. 

Personal data provided by applicants will be used strictly for recruitment purpose only.

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha