General Accountant

Company: HR1's Client

Location : Binh Duong

email: hoa.nguyen@hr1vietnam.com

phone:


Share with :
SALARY: 20,000,000 VND GROSS MAX
 
CHI TIẾT CÔNG VIỆC:
 • Phối hợp các phòng ban lập  ngân sách năm theo yêu cầu của KTT .
 • Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đã lập theo từng tháng / năm
 • Phụ trách soát xét bảng kê bán ra , mua vào hằng tháng trước khi trình duyệt .
 • Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với cơ quan nhà nước so với kế hoạch.
 • Thực hiện các nghiệp vụ tổng hợp ghi nhận chi phí thuộc phần hành kế toán tổng hợp .
 • Kiểm tra 100% nghiệp vụ phát sinh vào hệ thống Fast 
 • Báo cáo  định kỳ và không định kỳ theo yêu cầu của cấp trên
 • Lưu trữ hồ sơ chứng từ liên quan các bút toán theo yêu cầu
YÊU CẦU:
 • Độ tuổi từ 30 - 40 tuổi
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán
 • Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở cùng vị trí hoặc vị trí tương đương

Interested parties, pls send your resume with current, expected salary and day of availability in MS WORD format by clicking Here OR Apply to complete the application. 

Personal data provided by applicants will be used strictly for recruitment purpose

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin