Giám Đốc Chi Nhánh

Company: Khách hàng của HR1

Industry: Real Estate

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

 Trách Nhiệm:

- Quản lý chung tất cả các hoạt động của chi nhánh, chịu trách nhiệm về chỉ tiêu kinh doanh của Chi nhánh và các sàn giao dịch

- Lập kế hoạch kinh doanh, điều hành, giám sát, hoạt động kinh doanh của chi nhánh

- Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh và khách hàng mục tiêu nhằm đạt chỉ tiêu cao về doanh số và lợi nhuận

- Hỗ trợ các sàn giao dịch chốt sản phẩm, làm việc với khách hàng, cơ quan quản lý nhà nước, đối tác nhằm giải quyết công việc.

- Tuyển dụng, quản lý, kiểm tra kiến thức kỹ năng của nhân viên trong phòng, phát triển nâng cao năng lực nhân viên.

- Tổ chức, triển khai chính sách chăm sóc khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

  • Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương , ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý
  • Có kiến thức chuyên sâu ngành Bất động sản; Am hiểu về ngành, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, về các sản phẩm, dịch vụ bất động sản, các vấn đề về pháp lý;
  • Chịu được áp lực và cường độ cao trong công việc
  • Có khả năng nhận định, phân tích, đánh giá; Kỹ năng lập kế hoạch, quản trị dự án tốt;
  • Kỹ năng ra quyết định kịp thời, đúng lúc
  • Trung thực, năng động, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao

#5873

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin