Giám Đốc Đầu Tư

Company: Khách hàng của HR1

Industry: Real Estate

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

Nhiệm vụ:

 • Hỗ trợ xây dựng kế hoạch đầu tư, đảm bảo các dự án đầu tư có tính thanh khoản theo kế hoạch của Công ty.
 • Đàm phán, theo dõi việc ký kết và thực hiện các hợp đồng đầu tư, và các hợp đồng, thỏa thuận khác với đối tác.
 • Tổ chức tìm kiếm, đánh giá các Dự án phù hợp
 • Tìm kiếm Dự án mới hiệu quả
 • Thẩm định đầu tư, tiến hành đầu tư. Nghiên cứu cơ hội đầu tư, tìm kiếm dự án tiềm năng dựa trên kế hoạch kinh doanh, chính sách và kế hoạch đầu tư của Công ty.
 • Có kinh nghiệm trong việc thẩm định và chọn dự án đầu tư BĐS, có khả năng tìm được 1 – 2 dự án có hiệu quả.
 • Xây dựng, thu thập hệ thống dữ liệu phục vụ đầu tư

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương; Ưu tiên ứng viên có bằng về Tài chính, Thương mại hoặc Kinh doanh Bất động sản.
 • Am hiểu chuyên sâu về lĩnh vực Bất động sản.
 • Có kiến thức vượt trội về Tài chính, Đầu tư 
 • Am hiểu chuyên sâu Luật & các văn bản liên quan đến Đầu tư & BĐS.
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí lãnh đạo cấp cao của các Công ty Đầu tư, Bất động sản
 • Có Tư duy Chiến lược thông qua hoạch định, phân tích đầu tư các dự án.
 • Khả năng thiết lập mục tiêu, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát.
 • Có kinh nghiệm sâu rộng về tài chính, thuế, luật…

#5868

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin