Giám đốc điều hành Logistic

Company: HR1 Client

Industry: Manufacturing

Location : Ha Noi

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-38252566


Share with :

Mô tả công việc:

 • Điều hành và quản lý dịch vụ vận tải;
 • Triển khai vận chuyển hàng hóa và kho bãi của khu công nghiệp;
 • Định hướng và xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải;
 • Đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh và chất lượng dịch vụ hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty;
 • Xây dựng cơ cấu, quản lý nhân sự và giám sát toàn bộ hoạt động của công ty;
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự, kết hợp động viên khích lệ tinh thần làm việc để nâng cao hiệu quả;
 • Giám sát an toàn lao động và giảm thiểu rủi ro trong vận chuyển hàng hóa;
 • Nắm vững các phương pháp hoạch định kế hoạch kinh doanh lĩnh vực vận tải và kho bãi của công ty.

Yêu cầu kinh nghiệm và kỹ năng:

 • Kinh nghiệm: 5 - 15 năm 
 • Kỹ năng điều hành và quản lý ở vị trí tương đương
 • Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh trong môi trường áp lực cao

#6138

 

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin