Giám Đốc Nhà Máy

Company: Khách hàng của HR1

Industry: Chemicals

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

Mô tả công việc:

 • Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động tại nhà máy của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao
 • Tổ chức phân công công việc , đôn đốc, giám sát các bộ phận đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo tiêu chuẩn.
 • Đánh giá, giám sát và quyết định chất lượng sản phẩm ra khỏi nhà máy
 • Giám sát tiến độ giao hàng
 • Giám sát hàng hóa mua vào
 • Quản lý giải quyết khiếu nại của khách hàng và xử lý hàng hóa không phù hợp
 • Chủ trì việc xây dựng và phát triển công thức, sản phẩm mới theo nhu cầu khách hàng và phát trển thị trường
 • Giám sát chặt chẽ số liệu xuất nhập tồn của nhà máy
 • Giám sát chi phí nhà máy: gồm lương NV & cán bộ NM (gồm lương chính và tăng ca trong đó có tính bình quân CP LĐTT và GT/kg SP), chi phí hao hụt NVL, vật tư, điện - nước, bùn thải,...
 • Quản lý nội quy lao động, các vấn đề an ninh trật tự tại nhà máy
 • Quản lý việc tuân thủ sử dụng bảo hộ lao động nhà máy
 • Quản lý nhà máy theo các tiêu chuẩn 5S, ISO, …phù hợp với thực tế công việc của nhà máy
 • Quản lý tài sản, máy móc, cơ sở vật chất nhà máy
 • Duy trì tồn kho nguyên liệu và thành phẩm an toàn và tiết kiệm

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kỹ sư Hóa Nhựa, Quản lý sản xuất
 • Có ít nhất 05 năm làm Giám đốc/Phó Giám đốc tại các nhà máy, điều hành sản xuất sơn có quy mô lớn
 • Có kiến thức chuyên sâu, vững chắc về Quản trị sản xuất.
 • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
 • Kỹ năng  lập  kế  hoạch,  triển khai  công  việc,  quản  lý,  giám  sát,  tổ chức  sản xuất tốt.
 • Kỹ năng thuyết trình, đàm phán, thương lượng tốt.
 • Phong cách làm việc chuyên nghiệp;
 • Có xe đưa đón

#5852

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin