Giám Đốc Sản Xuất

Company: HR1's Client

Location : HoChiMinh

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

Trách nhiệm:

 • Chịu trách nhiệm quản lý, xây dựng đội ngũ nhân sự phòng sản xuất tại TP HCM.
 • Xây dựng quy trình sản xuất, kiểm soát, phân công, điều phối và thực hiện đầy đủ kế hoạch sản xuất các chương trình truyền hình tại Công ty.
 • Tham mưu Ban lãnh đạo Công ty về chiến lược, kế hoạch phát triển lĩnh vực truyền hình, giải trí, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực truyền hình, mảng giải trí.
 • Trực tiếp xây dựng kế hoạch phát triển, quản lý, tổ chức thực hiện nội dung, tổ chức sản xuất chương trình trên truyền hình và các nền tảng kỹ thuật số.
 • Phát triển, sáng tạo, đổi mới và tổ chức sản xuất tốt các chương trình truyền hình Công ty đang sản xuất; điều chỉnh, chuẩn bị tốt cho các chương trình Công ty sắp sản xuất.
 • Chủ động nghiên cứu thị trường trong nước và quốc tế, xây dựng, đề xuất kế hoạch phát triển các chương trình phù hợp với thị hiếu khách hàng tại miền Nam và trên phạm vi toàn quốc.
 • Phối hợp cùng các bộ phận khác thúc đẩy việc mua, bán bản quyền với đối tác trong nước và quốc tế theo định hướng của Tổng giám đốc.
 • Phối hợp, triển khai các hoạt động truyền thông, đối ngoại nhằm xây dựng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, các chương trình truyền hình và hoạt động của Công ty.
 • Phối hợp cùng phòng Digital phát triển hình ảnh Công ty chuyên nghiệp, phát triển các kênh Digital....
 • Phối hợp các bộ phận, phòng ban thực hiện công việc liên quan tại Công ty.
 • Thường xuyên tìm hiểu, nghiên cứu, cập nhật, báo cáo thông tin thị trường cho Ban Tổng Giám Đốc và những bộ phận liên quan để có những định hướng phát triển, sản xuất các chương trình nhằm mang lại hiệu quả cho Công ty.
 • Thực hiện các công tác khác theo sự điều động, phân công của Ban Tổng Giám đốc.

Yêu cầu:

 • Cao Đẳng, Đại học trong lĩnh vực Báo chí, truyền thông, truyền hình
 • 08 năm trong sản xuất chương trình truyền hình và giải trí;
 • Kinh nghiệm 03 năm vị trí Giám đốc sản xuất phim ảnh và giải trí hoặc tương đương

#5476

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin