Giám Đốc Tài Chính

Company: Khách Hàng của HR1

Industry: Real Estate

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

Miêu tả công việc:

 • Lập kế hoạch năm (hoạt động chính, nhân sự, chi phí)
 • Triển khai việc thực hiện tổ chức ghi chép nghiệp vụ kế toán:
 • Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch tài chính đã được duyệt và đưa ra các cảnh báo khi có vấn đề phát sinh vượt ngân sách.
 • Thực hiện kiểm tra chứng từ, kiểm soát các khoản công nợ phải thu, phải trả
 • Tổ chức hạch toán, thống kê kế toán phản ánh chính xác, đầy đủ số liệu, tình hình luân chuyển dòng tiền, tài sản trong công ty.
 • Làm việc với cơ quan thuế để thực hiện các hoạt động và nghĩa vụ thuế, BHXH theo luật định.
 • Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính nội bộ; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách nhà nước.
 • Tham gia các kế hoạch, mục tiêu liên quan đến việc sử dụng ngân sách công ty.
 • Cân đối dòng tiền thu ngắn hạn để đảm bảo nguồn chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Đảm bảo cập nhật và cung cấp thông tin tài chính của công ty:
 • Tổ chức, kiểm tra việc phân tích, lập các báo cáo kế toán quản trị theo yêu cầu của ban Giám đốc.
 • Lập báo cáo tài chính, báo cao thuế theo quy định chế độ tài chính hiện hành của ban Giám đốc và Cơ quan quản lý nhà nước
 • Cập nhật các thông tin, quy định về tài chính có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty và đề xuất các giải pháp ứng xử phù hợp
 • Soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty và các đơn vị thành viên;
 • Tư vấn tài chính, thuế, kế toán cho lãnh đạo Công ty và các cán bộ liên quan, các đơn vị thành viên.
 • Tổ chức và phối hợp với kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập khi có quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.
 • Quản lý nhân sự phòng TCKT2.Nhóm nhiệm vụ chuyên môn chính:
 • Duyệt các tờ trình, đề nghị thanh toán của hoạt động công ty

Yêu cầu: 

 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tài chính,  Kế toán/Kiểm toán
 • Tối thiếu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã từng làm trong ngành bất động sản.
 • Sử dụng tốt các phần mềm kế toán
 • Có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình.
 • Có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực và cường độ lớn và làm việc ngoài  giờ khi được yêu cầu.
 • Có kiến thức chuyên sâu về quản trị tài chính, kế toán
 • Am hiểu các lĩnh vực liên quan : Đầu tư, BĐS, Ngân hàng
 • Có kinh nghiệm và kĩ năng trong lĩnh vực quản trị rủi ro.

#5836

 

 

 

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin