HR Executive

Company: HR1's Client

Industry: Manufacturing

Location : Bình Định

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

Mô tả công việc:

 • Tuyển dụng theo yều cầu, bao gồm chuẩn bị bản mô tả công việc, đăng tuyển, kiểm tra và chọn lọc hồ sơ ứng tuyển, phỏng vấn và chọn lựa ứng viên
 • Mở rộng nguồn ứng viên và cải tiến hiệu quả tuyển dụng
 • Hỗ trợ việc tính lương hàng tháng bao gồm kiểm tra và tổng hợp bảng chấm công, bảng tổng hợp làm thêm giờ…
 • Nhận và kiểm tra các hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm và chính sách phúc lợi của công ty theo quy định.
 • Lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và đánh giá cải tiến với các sự kiện nội bộ do phòng Nhân sự phụ trách
 • Hoàn tất các thủ tục cần thiết để xin giấy phép lao động, visa, thẻ tạm trú cho các chuyên gia nước ngoài và gia đình đến Công ty làm việc
 • Thường xuyên cập nhật và báo cáo cấp trên các quy định pháp luật liên quan đến công việc mình phụ trách
 • Lập và quản lý ngân sách trong phạm vi công việc mình phụ trách
 • Báo cáo quan hệ lao động có thể ảnh hưởng đến đạo đức và năng suất làm việc của nhân viên cho Trưởng phòng nhân sự.

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp đại học, cao đẳng: Mới tốt nghiệp hoặc Ít nhất có một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự.
 • Kỹ năng vi tính: Excel , Microsoft Word , Powerpoint
 • Kỹ năng ngoại ngữ: tiếng Anh tốt
 • Kỹ năng quản lý thời gian, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng giao tiếp 

#5940

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin