List of jobs

Job Code Job Title Industry Location Salary Date Post
HR1-000303 QUẢN LÝ BẾP ĂN CÔNG NGHIỆP Food Production Long An 30/07/2018
HR1-000299 HEAD OF TRADE MARKETING/UNIBEN FOOD (MÌ BA MIỀN) Food Production HoChiMinh

90 Mil Gross/Month

26/07/2018
HR1-000257 R&D SUPERVISOR Food Production HoChiMinh

1800 - 2000 USD gross/month

17/07/2018
HR1-000210 GIÁM ĐỐC KINH DOANH THỰC PHẨM Food Production Hồ Chí Minh- Bình Dương

35 - 50 Mil Gross/Month

28/06/2018
HR1-000082 Product Marketing Assistant Manager Food Production HoChiMinh

1000 - 1500 USD Gross/month

12/06/2018
HR1-000144 Senior Front-end Developer Food Production HoChiMinh

1000 - 1500 USD Gross/month

23/05/2018
HR1-000109 Dot Net Programmer/Developer Food Production Việt Nam 10/05/2018
HR1-000083 Senior R&D / R&D Supervisor Food Production Binh Duong

1500 USD Gross/month

04/05/2018
HR1-000081 Product Marketing Manager Food Production HoChiMinh

2500 - 3000 USD Gross/month

04/05/2018