Kế Toán Trưởng

Company: Khách hàng của HR1

Industry: Manufacturing

Location : Cần Thơ

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Thu thập xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Thực hiện thu/ chi tiền mặt, chuyển khoản.
 • Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.
 • Lập báo cáo dự kiến thu chi hàng tuần, tháng, cân đối tài chính.
 • Tính toán và phân bổ chính xác, đúng đối tượng các khoản tiền lương, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh.
 • Thực hiện kê khai và nộp thuế (Thuế GTGT, TNDN, TNCN, Thuế môn bài…) theo quy định của luật thuế hiện hành.
 • Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của quản lý
 • Cuối năm lập Báo cáo tài chính theo quy định.
 • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của Ban GĐ.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Kinh nghiệm: ít nhất 3 năm trở lên
 • Tiếng Hoa lưu loát
 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học thuộc ngành kế toán
 • Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
 • Cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực trong công việc.

#5899

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin