MAINTEMANCE MANAGER

Industry: Manufacturing

Location : HoChiMinh

email: info@hr1vietnam.com

phone:


Share with :

Công việc cụ thể:

 • Trực tiếp quản lý, kiểm tra mọi hoạt động của tổ sửa chữa công ty.
 • Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ máy móc thiết bị(MMTB) phục vụ sản xuất kịp thời.
 • Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải.
 • Tổ chức quản lý MMTB và công cụ sử dụng phục vụ cho sản xuất gồm: sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng.
 • Quản lý việc sử dụng nhiên liệu, năng lượng trên nguyên tắc an toàn – tiết kiệm.
 • Tổ chức quản lý, lập hồ sơ theo dõi, lưu trữ các thông số, đặc tính kỹ thuật của toàn bộ MMTB, công cụ lao động hiện có tại công ty.
 • Tổ chức xây dựng triển khai thực hiện các thủ tục dạng văn bản để quản lý MMTB như: Quy trình vận hành bảo trì, bảo dưỡng . ..
 • Duy trì và đảm bảo việc cung cấp nguồn điện, nguồn nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt tại công ty trên tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.
 • Lập kế hoạch phân công kiểm tra và xác nhận việc bảo dưỡng, thay thế các thiết bị trong máy móc đảm bảo kịp thời nhu cầu sản xuất.
 • Đảm bảo an toàn về cơ điện trong việc lắp đặt và sử dụng các máy móc, thiết bị trong sản xuất.
 • Kiểm tra xác nhận tình trạng MMTB hư hỏng sau khi có phiếu “yêu cầu sửa chữa” để có quyết định sửa chữa, thay thế phù hợp.
 • Giám sát và thực hiện các quy định về PCCC, ATVSLĐ khu vực có trách nhiệm.
 • Áp dụng duy trì và thực hiện biểu mẫu theo quy định của hệ thống ISO – CoC, 5S.
 • Báo cáo kịp thời đến Giám đốc xưởng những sự không phù hợp nghiêm trọng về cơ điện.
 • Đóng góp ý kiến những biện pháp nhằm cải tiến và sử dụng MMTB ngày một hiệu quả hơn.
 • Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc xưởng.

Quyền hạn:

 • Đề xuất cung ứng đầy đủ nguồn lực, vật lực để hoàn thành trách nhiệm được giao.
 • Xem xét, đánh giá thành tích, kiểm tra tay nghề của thành viên trong tổ làm cơ sở cho việc xếp thưởng, xếp bậc lương.
 • Phân công và chỉ đạo trực tiếp thành viên trong tổ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Interested parties, pls send your resume with current, expected salary and day of availability in MS WORD format by clicking Here OR Apply to complete the application. 

Personal data provided by applicants will be used strictly for recruitment purpose

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin