Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Company: Khách hàng của HR1

Location : Ninh Binh

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

Mô tả công việc:

  • Làm việc cho Phòng sản xuất
  • Phiên dịch cuộc họp cho công ty
  • Phiên dịch tài liệu của bộ phận sản xuất
  • Hổ trợ các công việc của phòng sản xuất (Kiểm kê số lượng/ chất lượng sản phẩm, các công việc giấy tờ khác)

Yêu cầu: 

  • Có kinh nghiệm Biên phiên dịch 6 tháng trở lên
  • Tiếng Trung tốt
  • Năng động, nhanh nhẹn

#5810

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin