Nhân Viên Kỹ Thuật

Company: Khách hàng của HR1

Industry: Manufacturing

Location : Ninh Binh

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

Mô tả:

  • Vận hành máy ép/máy đúc
  • Điều chỉnh các thông số để vận hành để sản phẩm đạt đúng chất lượng
  • Chỉnh lỗi nhỏ từ sản phẩm

Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp CĐ/ĐH Chuyên ngành kỹ thuật
  • Có kinh nghiệm về máy ép, máy đúc
  • Biết tiếng Trung là lợi thế

#5877

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin