NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TÒA NHÀ

Company: HR1'S CLIENT

Location : HoChiMinh

email: --

phone:


Share with :

Mô tả công viêc:

1.Trong ca trực, thực hiện việc vận hành, sửa chữa các hệ thống cơ điện theo sự phân công của Trưởng Ca Trực.

2. Thực hiện các nhiệm vụ bảo trì thường xuyên các thiết bị cơ điện theo sự phân công của Trưởng Ca Trực.

3. Giám sát công việc của các công nhân cơ điện và nhà thầu bên ngoài vào thi công trong ca trực.

4. Theo dõi thực hiện các phiếu công tác, ghi chép hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân, cách xử lý, vật tư thay thế,…

5. Trong ca trực, chịu trách nhiệm về việc chấp hành các quy định về an toàn và phòng cháy chữa cháy.

6. Đảm bảo việc chấp hành kỷ luật, đồng phục. Giữ gìn tài sản, đồ nghề ngăn nắp, sạch sẽ …

7. Báo cáo cho Trưởng Ca Trực các sự cố trong ca trực, tiến trình các công việc, lý do chậm trễ …

8. Nhận chỉ thị từ Trưởng Ca Trực và bảo đảm các chỉ thị này được thực hiện.

9. Hỗ trợ Trưởng Ca Trực trong các vấn đề chuyên môn sâu của mình.

10. Hỗ trợ cho các đồng nghiệp khác khi được cấp trên yêu cầu

Yêu cầu

 Tốt nghiệp các ngành nghề : điện tử , điện lạnh , cơ khi , điện , nước .

Ưu tiên cho ứng cử viên có kinh nghiệm làm việc trong toà nhà .

Lịch sự, nghiêm túc ,trang nhã

Kỹ năng giao tiếp

Tiếng Anh

 

Interested parties, pls send your resume with current, expected salary and day of availability in MS WORD format by clicking Here OR Apply to complete the application. 

Personal data provided by applicants will be used strictly for recruitment purpose only

 

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin