Nhân Viên Thu Mua

Company: Khách hàng của HR1

Location : Ninh Binh

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

Trách nhiệm:

  • Lập kế hoạch mua hàng theo kế hoạch sản xuất
  • Tính giá thành sản phẩm
  • Thực hiện các nghệp vụ mua bán trong nước và nước ngoài.
  • Nhập và quản lý dữ liệu thu mua trên phần mềm ERP.

Yêu cầu:

  • Có kinh nghiệm trên 6 tháng ở vị trí XNK hoặc Thu mua
  • Tiếng Trung tốt
  • Có khả năng sử dụng tin học văn phòng thành thạo

    #5632

 

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin