PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY THÉP

Company: HR1'S Client

Location : HoChiMinh

email: --

phone:


Share with :

Job Description

1. Phụ trách quản lí vận hành và sản xuất/ báo cáo trực tiếp cho TGĐ
2. Quản lí hệ thống sản xuất, từ khâu vật liệu tới thành phẩm
3. Phụ trách kĩ thuật sản xuất,sắp xếp cơ cấu nhân sự phù hợp nhu cầu sản xuất, nâng cao
sản lượng và quản lí chất lượng thành phẩm
4. Quản lí hệ thống thiết bị, sửa chữa, đảm bảo vận hành
5. Quản lí an toàn sản xuất
6. Đưa ra các Phương án khích lệ báo TGĐ để thực hiện
7. Phụ trách quản lí các chính sách nhân sự, bảo đảm lực lượng lao động cho sản xuất
8. Phụ trách các hoạt động đào tạo sản xuất đảm bảo nâng cao chất lượng công việc
9. Phụ trách các hoạt động liên lạc bên ngoài đảm bảo môi trường làm việc tích cực
10. Nắm rõ các khuynh hướng phát triển của ngành và có báo cáo kịp thời Requirement

Requirement

1. Tuyển người VN
2. Kinh nghiệm 10 năm về lĩnh vực sản xuất thép trở lên
3. Am hiểm ngành đầu tư thép tại VN, có sẵn đội ngũ làm việc khi cần thiết
4. Có tầm nhìn chiến lược về ngành đầu tư thép, đưa ra những Phương án phát triển thiết thực
5. Kĩ năng lãnh đạo, quản lí, kế hoạch, tổ chức tốt

Interested parties, pls send your resume with current, expected salary and day of availability in MS WORD format by clicking Here OR Apply to complete the application. 

Personal data provided by applicants will be used strictly for recruitment purpose only

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin