Phó Phòng Sản Xuất

Company: Khách hàng của HR1

Industry: Manufacturing

Location : Hà Nam

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

Mô tả công việc:

- Lập và quản lý kế hoạch sản xuất

- Quản lý kho linh kiện và hoạt động xuất nhập hàng trong Nhà máy

- Lập báo cáo sản xuất và kiểm kê hàng ngày, hàng tháng

- Quản lý chung về 5S, hoạt động cải tiến, nhân sự bộ phận PC

- Quản lý vận hành hệ thống AX

- Lập dự toán chi phí tháng, quý, năm cho bộ phận

 

Yêu cầu:

  • Có kinh nghiệm vị trí tương đương trong từ 2 năm trở lên
  • Có kinh nghiệm về lập kế hoạch sản xuất, quản lý kho, xuất nhập tồn nguyên liệu, thành phẩm,…
  • Sử dụng tiếng Nhật thành thạo (N3).

#5791

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin