Phó Quản Đốc Sản Xuất

Company: Khách hàng của HR1

Industry: Chemicals

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Triển khai thực hiện công việc theo sự phân công của Quản đốc xưởng
 • Tham mưu, hỗ trợ quản đốc điều hành nhà xưởng, xây dựng kế hoạch sản xuất; đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã được thông qua.
 • Hỗ trợ quản đốc giám sát, đôn đốc các đội/ nhóm công nhân trong việc triển khai các mục tiêu, kế hoạch theo đúng quy trình, quy định đã được phân công.
 • Thông báo kịp thời những phát sinh về năng suất, chất lượng thiết bị , lao động,...cho quản đốc xưởng để có hướng chỉ đạo giải quyết
 • Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự và dây chuyền sản xuất theo phân công của quản đốc
 • Kiểm tra, kiểm soát quy trình sản xuất, năng suất, chất lượng trong ca làm việc của từng đội/ nhóm trong xưởng; quản lý, siết chặt hiệu quả sản xuất, tránh chậm tiến độ công việc.
 • Thường xuyên kiểm tra, đánh giá sự không phù hợp của quy trình sản xuất (bố trí nhân sự, điều phối công việc, chất lượng máy móc thiết bị,…) để tìm ra nguyên nhân khắc phục; đồng thời chủ động phòng ngừa và tìm hướng cải tiến
 • Thường xuyên theo dõi, kiểm tra máy móc thiết bị trong ca làm việc, đảm bảo mọi thứ đều hoạt động ổn định, không hư hỏng, trục trặc.
 • Xây dựng, hướng dẫn, giám sát thực hiện các quy trình, hướng dẫn công việc liên quan đến hoạt động sản xuất theo sự chỉ đạo của quản đốc.

YÊU CẦU:

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí phó / trưởng quản lý phân xưởng sản xuất
 • Kiến thức vận hành sản xuất
 • Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
 • Có khả năng lập kế hoạch, triển khai thực hiện & đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.
 • Tiếng Anh khá
 • Nhạy bén, sâu sắc, khéo léo
 • Chịu được cường độ, áp lực công việc cao.

#5851

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin