Production Manager

Company: HR1 Client

Industry: Manufacturing

Location : Vĩnh Phúc

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-38252566


Share with :

Mô tả công việc:

  • Xây dựng kế hoạch sản xuất toàn công ty và các bộ phận liên quan khi có yêu cầu của khách hàng
  • Tiến hành tổ chức hoạt động sản xuất với các bộ phận liên quan để thúc đẩy và đáp ứng thời gian giao hàng 
  • Chịu trách nhiệm giám sát và duy trì hoạt động sản xuất
  • Quản lý quy trình đánh giá, xem xét và thực hiện kiểm tra hiệu quả công việc của từng nhân viên

Kinh nghiệm và kỹ năng:

  • Có ít nhất: 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
  • Trình độ: tốt nghiệp đại học trở lên
  • Chuyên ngành: điện, điện tử và kỹ thuật
  • Ngoại ngữ: có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, Trung hoặc Hàn 

#6125

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin