QA (Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng Cuộc Gọi)

Company: HR1's Client

Industry: IT- Software

Location : HoChiMinh

email: info@hr1vietnam.com

phone: +84 028 3925 2566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 • - Đào tạo nhân viên mới. 
 • - Nghe records, phân tích, đánh giá, tìm và chỉ ra lỗi của nhân viên. 
 • - Lập kế hoạch đào tạo cần thiết 
 • - Hướng dẫn nhân viên khắc phục lỗi thông qua hướng dẫn trực tiếp hoặc tổ chức đào tạo.
 • - Theo dõi, đánh giá nhân viên sau mỗi lần hướng dẫn, đào tạo. 
 • - Đánh giá, đề xuất chương trình đào tạo. 
 • - Làm báo cáo. 
 • - Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý. 

YÊU CẦU

 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí QA hoặc 2 – 3 năm ở vị trí Senior hỗ trợ QA ngành Call center
 • Có kinh nghiệm đào tạo. 
 • Có kĩ năng phân tích record đưa ra vấn đề và biện pháp khắc phục 
 • Có kĩ năng truyền đạt và tạo cảm hứng cho nhân viên 
 • Biết lập kế hoạch phát triển nhân viên theo lộ trình về kĩ năng 
 • Tiếng Anh căn bản (viết, đọc báo cáo) 
 • Đảm bảo bảo mật thông tin.

---

Interested candidates, please APPLY resumes as below
or, CONTACT US

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com
A: 12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City
W: http://www.hr1vietnam.com
In: https://www.linkedin.com/company/hr1vietnam
Fb: https://fb.com/hr1vietnam

[6508]

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin