Quản Lý Nhà Máy

Company: Khách hàng của HR1

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

Nhiệm vụ:

 • Lập kế hoạch nhập và sử dụng hóa chất hàng tháng, hàng quý và năm
 • Kiểm soát chất lượng nước (trước xử lý và sau khi xử lý)
 • Kiểm soát việc vận hành và bảo trì, bảo dưỡng máy, thiết bị
 • Phối hợp với các bộ phận khác của Công ty để lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự vận hành cho nhà máy
 • Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở các nhân viên kỹ thuật môi trường, kỹ thuật điện, công nhân trong ca làm việc theo chuyên môn được giao
 • Phối hợp với các bộ phận khác của Công ty để thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động
 • Giám sát và phối hợp với Ban quản lý KCN và các Doanh nghiệp thứ cấp trong việc cấp nước sản xuất và tiếp nhận, xử lý nước thải đảm bảo các tiêu chuẩn pháp luật hiện hành và quy định của KCN.
 • Lập kế hoạch và giám sát các chi phí hàng tháng, hàng quý và hàng năm của các nhà máy: chi phí điện, nước; lương nhân viên; đồ dùng sinh hoạt; chi phí hóa chất; chi phí bảo dưỡng và kiểm định máy, thiết bị và các chi phí khác (phí phân tích mẫu nước, phí xử lý các loại chất thải phát sinh trong quá trình vận hành, phí lập các hồ sơ về môi trường...)

Yêu cầu:

 • Có kiến thức về các lĩnh vực xây dựng, điện, cơ khí, môi trường
 • Am hiểu các tiêu chuẩn, quy chuẩn pháp luật hiện hành về các lĩnh vực nêu trên
 • Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm với vị trí Quản lý nhà máy
 • Khả năng tiếng Anh (đọc – hiểu tài liệu và trả lời email)

#5802

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin