Senior HR Supervisor

Company: HR1's Client

Location : HoChiMinh

email: --

phone:


Share with :

Mô tả công việc:
1. C&B
 Thực hiện và quản lý việc xin nghỉ phép, chấm công và trả lương cho người lao động.
Nghiên cứu, thường xuyên tham khảo mặt bằng lương, chế độ phúc lợi dành cho nhân viên của các Công ty cùng lĩnh vực trên thị trường để làm cơ sở tham mưu xây dựng cơ cấu lương và quy chế tiền lương.
Theo dõi, lập danh sách tham gia bảo hiểm, danh sách trích nộp bảo hiểm hàng tháng và thực hiện các chế độ bảo hiểm liên quan cho người lao động.
Nghiên cứu, tham mưu xây dựng các chế độ chính sách dành cho người lao động bao gồm các chính sách theo quy định của Pháp luật và các chính sách phụ trội khác nhằm duy trì và thu hút nhân sự.
Lập và theo dõi Hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự của CBCNV Công ty.
Lập các Quyết định, Văn bản liên quan đến việc tiếp nhận nhân sự, lương thưởng, chế độ chính sách cho người lao động.
2. Recruitment &training
Lên kế hoạch, chiến lược tuyển dụng nhân sự.
Thiết lập/ chỉnh sửa mô tả công việc phù hợp.
Tiến hành tuyển dụng nhân sự theo mục tiêu và kế hoạch đề ra của công ty.
Xây dựng và quản lý các chương trình sự kiện tuyển dụng cả trong và ngoài công ty.
Phát triển mối quan hệ và talent pool.
Phối hợp với các team lên kế hoạch và hệ thống training theo từng cấp độ.
Tiến hành training những hạng mục cần thiết.
3. Development:
Xây dựng hệ thống khung năng lực, theo dõi và thiết lập KPI phù hợp.
Thiết lập hồ sơ năng lực của nhân viên.
Phối hợp với các team để thiết lập, hoàn thiện quy trình làm việc.
Lắng nghe ý kiến nhân viên và truyền cảm hứng để giữ chân nhân tài góp phần xây dựng môi trường làm việc đảm bảo đúng văn hóa doanh nghiệp.
Yêu cầu công việc:
Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến Nhân sự/Quản trị nguồn nhân lực/Quản trị kinh doanh/ Kinh tế.
Tối thiểu 02-03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương và có kinh nghiệm làm việc đáp ứng đầy đủ mô tả công việc.
Hiểu biết luật Lao động và các quy trình vận hành nhân sự chuẩn.
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo tốt.
Khả năng giao tiếp tốt, thấu hiểu tâm lý & linh hoạt.
Tư duy mở, logic, thích thử thách & làm việc tốt dưới áp lực công việc cao.
Ưu tiên ứng viên từng làm start-up/agency/bất động sản/ tư vấn nhân sự.

Interested parties, pls send your resume with current, expected salary and day of availability in MS WORD format by clicking Here OR Apply to complete the application. 

Personal data provided by applicants will be used strictly for recruitment purpose only

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin