Supply Chain Director

Company: Công ty Việt Nam về nông nghiệp, hiện đang xuất khẩu hơn 6 nước trên thế giới

Industry: FMCG

Location : HoChiMinh

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :
Vị trí: Supply Chain Director
 
  • Báo cáo: Company’s BOD.
  • Quản lý 3 mảng chính là Demand Planning, Procurement, Warehouse & Logistics.
  • SCD manage hết các Functional Managers như Planning Manager, Warehouse Manager
  • SCD sẽ Lead, Development Supply Chain Department
  • Salary Range: VND 120-150 Mil Gross/month or USD 5.000-7.000 Gross/month
-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm:
   + Global FMCG 
   + Cần người có kinh nghiệm làm ở các công ty/tập đoàn lớn có cả sản xuất và thương mại
   + Có kinh nghiệm quản lý 3rd party về kho vận
   + Trong các chức năng của Supply Chain như Planning, Warehouse, Logistics, Customer Service...Vị trí này STRONG VỀ WAREHOUSE & LOGISTICS, đặc biệt là Warehouse, Company quản lý kho theo ngành dọc: Mỗi nhà máy đều có kho riêng + kho Tổng của Tổng cty. 
 
- Working Time: Monday-Friday
- Working Locatio: Tan Binh Dist, HCMC
 

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin