Trợ lý phiên dịch Tiếng Nhật

Company: HR1 Client

Industry: Printing

Location : HoChiMinh

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-38252566


Share with :

Mô tả công việc:

  • Phiên dịch cho nghiệp vụ xử lý hình ảnh (Nhật - Việt)
  • Thông dịch viên cho các buổi họp Công nghệ thông tin
  • Đảm nhận công việc văn phòng và trợ lý giám đốc
  • Tìm kiếm khách hàng xử lý ảnh tại Việt Nam
  • Hỗ trợ bộ phận liên quan chỉnh sửa các bức ảnh được chụp tại studio

Yêu cầu kinh nghiệm và kỹ năng:

  • Trình độ Tiếng Nhật N1 - N2 (thành thạo phiên dịch từ Tiếng Nhật sang Tiếng Việt và ngược lại)
  • Năng động, nhiệt tình và tận tâm trong vai trò là người kết nối với khách hàng

#6133

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin