Trưởng Ban Tái Bảo Hiểm và Phát Triển Sản Phẩm

Company: Công ty Bảo Hiểm hàng đầu tại Việt Nam và nước ngoài

Industry: Insurance

Location : HoChiMinh

email: info@hr1vietnam.com

phone: (028)39252566


Share with :

Trách nhiệm công việc:
- Chịu trách nhiệm chung đối với hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm bao gồm Bộ phận Tái bảo hiểm và Phát triển sản phẩm
- Hoạch định và hoàn thành kế hoạch tái bảo hiểm để hỗ trợ hoạt động kinh doanh công ty
- Xây dựng và hoạch định các sản phẩm phù hợp với định hướng công ty;
- Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong định hướng phát triển chính sách tái bảo hiểm và các sản phẩm bảo hiểm theo chiến lược kinh doanh trong từng thời kỳ.


Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên;
- Thành thạo tiếng Anh;
- Tối thiểu 7 - 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm nói chung và tái bảo hiểm nói riêng; 5 năm trở lên ở vị trí quản lý tương đương 
- Am hiểu các quy định pháp luật về bảo hiểm, có kiến thức sâu rộng về tái bảo hiểm. phát triển sản phẩm và nghiệp vụ tài sản kỹ thuật
- Có khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin và xử lý tình huống
- Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết các xung đột.

 

#5291

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin