Trưởng Phòng Đầu Tư Tài Chính

Company: Khách hàng của HR1

Location : HoChiMinh

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

Miêu tả công việc:

 • Phụ trách việc huy động các nguồn lực tài chính để thực hiện dự án. Chủ động tìm kiếm và làm việc với các nhà đầu tư chiến lược cho dự án.
 • Xây dựng mối quan hệ trong ngành tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư
 • Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý, đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi
 • Điều phối, quản lý nguồn vốn, cân đối dòng tiền và đảm bảo vốn lưu động, trung hạn, dài hạn cho các hoạt động, dự án, đầu tư của dự án.
 • Phối hợp với các phòng ban trong công tác tổ chức, thực hiện kiểm soát tài sản, doanh thu, chi phí, công nợ,
 • Đánh giá đối tác, phương án đầu tư, giám sát các thủ tục hợp tác đầu tư đúng quy định pháp luật để đưa ra ý kiến đề xuất, tham mưu chính xác cho Ban Tổng Giám Đốc.

Yêu cầu công việc:

 • Am hiểu về tài chính, đầu tư tài chính, hợp tác đầu tư ... trong nước và quốc tế.
 • Am hiểu các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính bất động sản.
 • Có kinh nghiệm đánh giá và lựa chọn các đối tác tài chính, các dự án bất động sản phức hợp lớn.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành tài chính, đầu tư, kinh doanh.
 • Thông thạo tiếng Anh.

#5822

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin