Trưởng Phòng Kinh Doanh

Company: Khách hàng của HR1

Location : HoChiMinh

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

Mô tả công việc:

  • Mở rộng và phát triển thị trường.
  • Lập kế hoạch kinh doanh theo mục tiêu công ty, tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng.
  • Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Yêu cầu:

  • Kinh nghiệm trong ngành từ 4 năm trở lên và 2 năm làm cùng vị trí.
  • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh hoặc Hoa, ưu tiên 1 ngoại ngữ.

#5814

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin