Trưởng Phòng Nhân Sự

Company: Our client is in industrial manufacturing

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

Mô tả công việc:

 • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo để phát triển nguồn nhân lực.
 • Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
 • Hoạch định nguồn nhân lực phục vụ cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.
 • Kiểm soát lực lượng bảo vệ
 • Lập ngân sách nhân sự.
 • Đề xuất cơ cấu tổ chức của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui.
 • Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo, tuyển dụng, đánh giá nhân viên.

 Yêu cầu :

 • Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản lý Nhân sự, luật….
 • Có kinh nghiệm quản lý nhân sự >3 năm ở vị trí tương đương
 • Giao tiếp tiếng Nhật
 • Thành thạo MS Office & có kiến thức về quản trị nhân sự.
 • Ứng viên từng làm về lĩnh vực sản xuất cơ khí là một lợi thế.

  #5429

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin