[6401] Kế Toán Thanh Toán

Company: HR1 Client

Location : HoChiMinh

email: info@hr1vietnam.com

phone: +84 (028) 39252566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Cập nhật chi phí Công ty
 2. Kiểm tra đầu ra & đầu vào từ hợp đồng, theo dõi doanh thu và xuất hóa đơn, theo dõi bộ chứng từ đầu ra theo Quy định 
 3. Thanh toán cho nhà cung cấp, cộng tác viên, làm đề nghị thanh toán/tạm ứng, các form mẫu khác… đưa kế toán nhập liệu.
 4. Theo dõi công nợ của khách hàng
 5. Theo dõi các khoản thanh toán của nhà cung cấp
 6. Tạo lệnh chi UNC cho supplier, CTV, nhân viên, chi phí khác khi có yêu cầu thanh toán/ tạm ứng.
 7. Giải quyết các sự cố phát sinh: lệnh chi tiền, lệnh nhận tiền, trình báo ngân hàng (gọi điện thoại hoặc ra quầy giao dịch trực tiếp).
 8. Giao dịch các lệnh UNC, cheque với ngân hàng.
 9. Các công việc khác do Trưởng Bộ Phận giao.

PHÚC LỢI

 • Mức lương cạnh tranh
 • Thưởng lương 13 + thưởng bonus cuối năm
 • Review tăng lương mỗi năm 1 – 2 lần
 • Đầy đủ các chính sách bảo hiểm theo quy định của nhà nước
 • Cấp laptop làm việc
 • Làm việc từ T2 – T6

Ứng viên quan tâm, vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới. 

Chi tiết công việc, vui lòng LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com
A: 12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City

[6401]

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin