Trưởng Phòng Marketing

Company: HR1's Client

Industry: Real Estate

Location : Hồ Chí Minh

email: info@hr1vietnam.com

phone: +(84) 028 3925 2566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tuân thủ mọi quy định của pháp luật và các nội quy, quy định của Công ty.
 • Xây dựng thương hiệu của Tập đoàn, các Tập đoàn thành viên và các dự án phù hợp với định hướng chiến lược của Ban lãnh đạo.
 • Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu tổng thể của Tập đoàn để tạo định hướng cho sự phát triển các dự án.
 • Triển khai thực hiện chiến lược phát triển Thương hiệu của Tập đoàn
 • Xây dựng nền tảng thương hiệu cho Tập đoàn
 • Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và bộ ứng dụng nhận diện thương hiệu cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
 • Thiết lập, quản lý, duy trì hoạt động các công cụ phục vụ cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu của Tập đoàn: Website, Fanpage, Youtube…
 • Đề xuất, triển khai thực hiện và tham gia các chương trình, hoạt động phục vụ cho việc xây dựng thương hiệu và văn hóa Tập đoàn: các chương trình từ thiện, các sự kiện liên quan đến đầu tư, bất động sản, hoạt động đội nhóm.
 • Thực hiện các hoạt động đào tạo, tuyên truyền thông điệp của Tập đoàn đến toàn thể CBNV.
 • Xây dựng ngân sách cho phần phát triển thương hiệu Tập đoàn.
 • Xây dựng chiến lược và triển trai thực hiện các hoạt động Marketing cho các dự án của Tập đoàn.
 • Xây dựng chiến lược marketing cho các dự án của Tập đoàn.
 • Xây dựng ngân sách marketing cho từng dự án của Tập đoàn qua mỗi năm.
 • Tổ chức và điều phối các sự kiện lớn mang tính công chúng như.
 • Quản lý, kiểm soát việc thực hiện các kế hoạch Marketing, sử dụng thương hiệu của Tập đoàn, các công ty thành viên và các dự án.
 • Xây dựng các quy định, quy trình, quy chế về việc sử dụng thương hiệu của Tập đoàn, các công ty thành viên và các dự án
 • Tổ chức triển khai, giám sát và đánh giá định kỳ các hoạt động Marketing, thương hiệu của Tập đoàn các công ty thành viên và các dự án.
 • Phân tích và tham mưu, đề xuất lên Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến Marketing, thương hiệu của Tập đoàn và các dự án.
 • Thực hiện và quản lý các hoạt động quan hệ công chúng liên quan đến việc xây đựng hình ảnh của Tập đoàn và các dự án.
 • Xây dựng chiến lược truyền thông của Tập đoàn và các dự án phù hợp với định hướng chiến lược của Ban Tổng Giám đốc.
 • Tổ chức thực hiện các kế hoạch truyền thông.
 • Quản lý kiểm tra và cung cấp các thông tin cho cơ quan truyền thông theo quy định của Tập đoàn.
 • Kết hợp cùng các đơn vị có liên quan xử lý các sự cố thông tin của Tập đoàn và các dự án trên các phương tiện truyền thông và tham gia hoạt động phòng chống khủng hoảng thông tin theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.
 • Chịu trách nhiệm tham mưu và hỗ trợ về công tác công bố và quản trị thông tin đối với các dự án.
 • Cung cấp thông tin cho báo chí và các nhà đầu tư trong khuôn khổ các thông tin đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thực hiện các ấn phẩm quảng cáo sản phẩm - dịch vụ của Tập đoàn, quản lý nội dung trang web của dự án, xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu thông tin truyền thông nhằm phục vụ cho hoạt động phát triển thương hiệu của Tập đoàn và các dự án.
 • Thiết kế ấn phẩm quảng cáo cho các sản phẩm - dịch vụ của Tập đoàn và các dự án hoặc giám sát việc thiết kế của các đơn vị thuê ngoài.
 • Cập nhật và quản lý thông tin trên trang web của Tập đoàn theo định kỳ hoặc đột xuất.
 • Cập nhật và quản lý thư viện hình ảnh, thông tin của Tập đoàn và các dự án để đảm bảo nguồn dữ liệu mới.
 • Xây dựng và thực hiện công tác đối ngoại cho Tập đoàn và các dự án.
 • Lập kế hoạch, phương án, chi phí đối ngoại hàng năm cho Tập đoàn và cho từng dự án.
 • Xây dựng, phát triển và duy trì các quan hệ đối ngoại cho Tập đoàn và cho từng dự án.
 • Khai thác các mối quan hệ đối ngoại để hỗ trợ cho công việc kinh doanh và phát triển thương hiệu cho Tập đoàn và các dự án.
 • Xây dựng quy trình hoạt động của Phòng Marketing.
  • Quy trình marketing tổng
  • Quy trình phối hợp giữa Phòng Marketing và các các phòng ban khác
  • Quy trình công bố thông tin cho các cơ quan truyền thông
  • Các phương án xử lý khủng hoảng truyền thông…
 • Phối hợp công việc với các phòng ban.
  • Liên kết, phối hợp với P. Kinh doanh để thực hiện các công việc phục vụ cho sự phát triển của các dự án và công tác bán hàng.
  • Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty để triển khai thực hiện các hoạt động marketing, xây dựng thương hiệu của Tập đoàn cũng như các công ty thành viên.
  • Lập kế hoạch hoạt động năm, tháng, tuần của Phòng Marketing.
 • Thực hiện các báo cáo chuyên đề, báo cáo khối, báo cáo định kỳ và báo cáo khác theo yêu cầu.
 • Quản lý, đánh giá nhân viên
  • Quản lý công việc, chịu trách nhiệm về kết quả công việc của toàn bộ nhân viên trong phòng
  • Đánh giá kết quả làm việc, xếp loại, đề xuất khen thưởng, kỷ đối với các nhân viên trong phòng
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu ban lãnh đạo

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Học Vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Marketing, Báo Chí, Truyền Thông…

Kinh Nghiệm: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing bất động sạn và ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý marketing.

Kỹ Năng

 • Yêu cầu tính chính trực
 • Kỹ năng lãnh đạo nhân viên
 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo
 • Kỹ năng giao tiếp tốt

---

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.
hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com
A: Lầu 12, Tòa nhà văn phòng HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q.1, HCM.

W: HR1Vietnam
Fb: https://fb.com/hr1vietnam
In: https://www.linkedin.com/hr1vietnam

[6406]

 

 

 

 

 

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin