Center Manager

Company: HR1's Client

Location : Tien Giang

email: info@hr1vietnam.com

phone: +(84) 028 3925 2566


Share with :

Mô tả công việc

 1. QUẢN LÝ TUYỂN SINH:  
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh của cơ sở theo nguồn học viên mới và học viên tái ghi danh, đảm bảo các chỉ tiêu được giao (số lượng học viên, doanh thu, P&L…) 
 • Triển khai thực hiện, theo dõi và có phương án thúc đẩy đội ngũ Tuyển sinh đạt chỉ tiêu KPI theo ngày/ tuần/ tháng/ quý. 
 • Chiêu sinh mở lớp theo định hướng chung, đảm bảo tính hiệu quả về mặt doanh thu và chi phí. 
 1. PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 
 • Triển khai và thực hiện các hoạt động/ sự kiện / chiến dịch marketing đã được duyệt theo kế hoạch chung của hệ thống. 
 • Chủ động đề xuất và tổ chức các hoạt động tại cơ sở nhằm khai thác tối đa thị trường tại khu vực phụ trách.
 • Phân tích số liệu về nguồn khách hàng & học viên, dự báo kịp thời khả năng phát triển học viên của cơ sở và khu vực lân cận  nhằm hỗ trợ Ban Giám đốc có kế hoạch phát triển phù hợp 
 1. QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ CHĂM SÓC HỌC VIÊN:  
 • Quản lý đội ngũ Dịch vụ tuân thủ Học đường (SSC): Kiểm soát các dịch vụ học đường trong cơ sở và đề xuất ý kiến để đảm  bảo môi trường dạy và học an toàn, chất lượng; đáp ứng các tiêu chí của hệ thống về mặt hình ảnh, chất lượng cơ sở vật chất,  vệ sinh, an toàn phòng cháy chữa cháy…  
 • Phối hợp với Quản lý Chất lượng Đào tạo (TQM) cũng như đội ngũ Chăm sóc Giáo viên (TC) để thông tin và xử lý kịp thời các ý  kiến, phản hồi của Giáo viên/ Trợ giảng/ Học viên/ Phụ huynh trong các hoạt động giảng dạy - học tập trong và ngoài lớp học;  đảm bảo chất lượng giảng dạy của VUS và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. 
 • Đảm bảo công tác chăm sóc và dịch vụ khách hàng thuận lợi, đầy đủ và đúng thời hạn đến phụ huynh và học viên.
 • Giải quyết đúng hạn và thỏa đáng tất cả các phản ánh của phụ huynh – học viên, đảm bảo mang lại sự hài lòng cho khách  hàng 
 1. QUẢN LÝ NGUỒN LỰC 
 • Đảm bảo hiệu quả về nguồn lực dựa trên định biên nhân sự được duyệt và tình hình hoạt động thực tế tại cơ sở, để có những  đề xuất về nhân sự (tuyển dụng/ thuyên chuyển/ chấm dứt…) phù hợp 
 • Tham gia đào tạo, hướng dẫn công việc cho nhân sự mới theo kế hoạch đào tạo chung của hệ thống và ngay tại cơ sở phụ trách. 
 • Đào tạo, phân công công việc và phát triển nhân viên theo đúng năng lực 
 • Ghi nhận, đánh giá và đề xuất khen thưởng nhân viên theo định kỳ 
 • Tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên nhằm duy trì đội ngũ ổn định. 
 • Lên kế hoạch xây dựng đội ngũ kế thừa
 1. CÔNG TÁC KHÁC 
 • Đứng tên Giám đốc trung tâm cho trung tâm VUS tại khu vực phụ trách 
 • Công tác giao tế với các ban ngành, trường học tại địa phương 
 • Tham gia các dự án của khối ASA theo sự chỉ đạo từ ASA Director

YÊU CẦU

 • Education : Đại học trở lên 
 • Experience : ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương 
 • Language: Giao tiếp lưu loát 
 • Computer skills: Microsoft Office 
 • Giao tiếp hiệu quả 
 • Kỹ năng tổ chức và triển khai công việc tốt 
 • Kỹ năng lãnh đạo, tạo động lực
 • Khả năng làm việc hướng đến kết quả

 

---

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com
HR1Jobs - The No1 AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 
HR1Tech - The No1 AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

[10473]

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin