Chief Center

Company: HR1's Client

Location : Ha Noi

email: resume@hr1vietnam.com

phone: +(84) 28 3925 2566


Share with :

JOB DESCRIPTION:

Qun lý vn hành Trung tâm, bao gm:

 • Cơ s vt cht: phòng hc, các thiết b văn phòng, cơ s
 • Vn hành hot đng lp hc: m lp, kết thúc, t l lp đy
 • Sp xếp, điu phi nhân s gm Nhân viên tư vn ti cơ s và Giáo viên dy ti cơ s
 • Các sn phm dch v h tr ca Trung tâm: thi th, sách
 • Tối ưu chi phí vn hành Trung tâm
 • Đi ngoi vi 1 s đơn v Nhà nưc
 • Qun lý doanh thu cơ s, phi hp cùng Qun lý Kinh doanh khu vc đ ti đa hóa doanh thu cơ s
 • Tham gia training Nhân s mi (Nhân viên Tư vn)
 • Làm Báo cáo vn hành mi tháng

JOB REQUIREMENTS:

 • Trình đ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 hoc Toeic 650 (hoc chng chỉ Tiếng anh tương đương)
 • Có kinh nghim làm vic trong lĩnh vc kinh doanh Giáo dc ít nht là 3 năm trở lên
 • Đt đưc nhng thành tích nht đnh v doanh s khi làm vic trong lĩnh vnày
 • Có kh năng đàm phán thuyết phc xut sc, chu đưc áp lc công vic
 • Có kinh nghim qun lý và điu phi nhân s là li thế
 • Kh năng qun lý thi gian tt, đa nhim công vic 
 

------------------

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com

HR1Jobs - The Leading AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 

HR1Tech - The Leading AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 
 

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin