Chủ Quản QC

Company: HR1's Client

Location : Quảng Ninh

email: resume@hr1vietnam.com

phone: +(84) 28 3925 2566


Share with :

JOB DESCRIPTION:

  • Kiểm soát chất lượng của từng bộ phận của sản phẩm điện áp cao, đảm bảo chất lượng của PCBA và các lô hàng máy hoàn chỉnh, lập bảng chất lượng, nhập chứng nhận hệ thống nhà máy và phản hồi các cuộc kiểm toán của nhà máy

REQUIREMENTS:

  • Có kinh nghiệm về bảo hành sản phẩm EMS cho các sản phẩm điện áp cao, quen thuộc với quy trình và tiêu chuẩn ngành
  • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, thành thạo tiếng Trung

------------------

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com

HR1Jobs - The Leading AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 

HR1Tech - The Leading AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com

 

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin