Chuyên viên Đào tạo

Company: HR1's Client

Industry: Manufacturing

Location : Bac Giang

email: resume@hr1vietnam.com

phone: +(84) 28 3925 2566


Share with :

JOB DESCRIPTION:

  • Xây dựng chương trình và quản lý dữ liệu các chương trình đào tạo (đào tạo và cấp chứng nhận giảng viên nội bộ, đào tạo cán bộ nguồn...)
  • Giám sát theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn theo đúng định hướng và tiến độ đào tạo chung của Công ty
  • Lập phương án lưu giữ nhân tài
  • Phối hợp với các bộ phận xếp và theo dõi lịch học lý thuyết, thực hành đối với các đợt đào tạo được phân công.
  • Lập kế hoạch, chương trình và lịch kiểm tra, thi của các đợt đào tạo
  • Báo cáo công việc liên quan cho chủ quản nhân sự (người TQ)
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý bộ phận

REQUIREMENTS:

  • Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành
  • Tiếng Trung trình độ HSK5 trở lên
  • Có kinh nghiệm mảng đào tạo từ 2 năm trở lên

------------------

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com

HR1Jobs - The Leading AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 

HR1Tech - The Leading AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

 
 

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin