Community Programs Manager

Company: HR1's Client

email: info@hr1vietnam.com

phone: +(84) 028 3925 2566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quan hệ với đối tác

 • Làm việc với cán bộ y tế các cấp nhằm thảo luận việc triển khai các chương trình cộng đồng liên quan.
 • Lập kế hoạch và quy trình làm việc được phê duyệt bởi chính quyền địa phương, tìm kiếm tiếp xúc hộ gia đình và hoạt động sàng lọc cộng đồng.
 • Liên hệ với các đối tác để thực hiện phát hiện ca bệnh chủ động bằng sàng lọc cộng đồng, đặc biệt liên quan đến việc thiết lập các hoạt động, huy động người tham gia/cộng đồng, giải quyết các vấn đề tồn tại và cải thiện hiệu suất, đảm bảo đạt được và vượt chỉ tiêu đề ra về thời gian.
 • Đảm bảo chi trả hợp lý và kịp thời các khoản hỗ trợ bằng tiền cho các cộng tác viên và đối tác.

Quản lý dự án

 • Trực tiếp tuyển dụng và quản lý công việc của cán bộ cộng đồng.
 • Giám sát thực hiện sàng lọc bằng chụp X-quang phổi, điều tra người tiếp xúc hộ gia đình, xét nghiệm và điều trị lao tiềm ẩn tuân thủ theo bản kế hoạch viện trợ.
 • Đảm bảo thực hiện đúng theo hướng dẫn của CTCLQG trong cộng đồng.
 • Xây dựng Quy trình Hoạt động Tiêu chuẩn (SOP) để sàng lọc bằng X-quang phổi và điều tra tiếp xúc hộ gia đình
 • Thường xuyên trao đổi với cán bộ y tế cấp quận và phường nhằm đảm bảo thực hiện nhất quán các hoạt động của dự án.
 • Nâng cao hiệu quả trong việc tầm soát cộng đồng.
 • Giám sát việc thực hiện các sự kiện X-quang lưu động vào cuối tuần
 • Quản lý sinh phẩm và vật tư tiêu hao xét nghiệm chẩn đoán lao hoạt động và lao tiềm ẩn.
 • Chia sẻ và giải thích các bản tóm tắt dữ liệu do nhóm Giám sát và Đánh giá xây dựng với các Đơn vị phòng chống lao huyện, Bệnh viện Lao tỉnh, Chương trình chống lao quốc gia, v.v.

Đào tạo và hướng dẫn

 • Chuẩn bị tài liệu đào tạo, kịch bản đóng vai và thuyết trình hấp dẫn cho nhân viên y tế.
 • Đào tạo (đào tạo lại) cho nhân viên y tế về quy trình hoạt động tiêu chuẩn của dự án và hệ thống thu thập dữ liệu.
 • Cung cấp các loại hình đào tạo mang tính chất thực tiễn tại các xã, phường nhằm giúp các cán bộ y tế có thể tăng tối đa các ca phát hiện và tiền thưởng dựa trên kết quả công việc.
 • Đào tạo nhân viên tại tuyến quận/huyện, thường xuyên trao đổi với họ về khó khăn và đánh giá hiệu quả công việc.

Quản lý dữ liệu

 • Đảm bảo nắm bắt đầy đủ dữ liệu tìm kiếm ca bệnh đang hoạt động trong Hệ thống Thông tin Tiếp cận Chăm sóc (ACIS);
 • Hỗ trợ tổng hợp dữ liệu dự án từ các quận/huyện và chuyển tiếp đến nhóm Giám sát và Đánh giá (M&E)
 • Minh họa và giải thích các vấn đề về hiệu suất sử dụng dữ liệu dự án cho các Cán bộ Phòng chống Lao và Nhân viên y tế của Quận.
 • Khắc phục sự cố chất lượng dữ liệu tại hiện trường.
 • Thông báo kịp thời bất kỳ vấn đề nào được phát hiện trong quá trình làm việc tại thực địa với cấp quản lý.
 • Đào tạo nhân viên tại tuyến quận/huyện, thường xuyên trao đổi với họ về khó khăn và đánh giá hiệu quả công việc.

Yêu cầu báo cáo

 • Chuẩn bị báo cáo thực địa hàng tháng, báo cáo chi tiết những công việc đã hoàn thành và dự kiến.
 • Đảm bảo rằng tất cả các tài liệu hành chính của dự án được cập nhật và duy trì một cách chính xác.
 • Theo dõi chi tiết các hoạt động của dự án.
 • Phối hợp với bộ phận Tài chính & Kế toán (F&A) và hành chính để theo dõi ngân sách dự án.
 • Đáp ứng thời hạn báo cáo quý.

Nhiệm vụ khác

 • Đảm bảo phản hồi hiệu quả, kịp thời cho các thắc mắc và mối quan tâm chính của các bên liên quan.
 • Cung cấp thông tin cập nhật tình trạng thường xuyên cho người giám sát và các bên liên quan quan trọng khác của dự án.
 • Tham dự các cuộc họp định kỳ để báo cáo tiến độ dự án.
 • Trao đổi với Ban Giám đốc và Quản lý c về các nhu cầu mua sắm.
 • Hỗ trợ tất cả các khía cạnh của việc thực hiện các khoản tài trợ.
 • Các hoạt động khác do Ban lãnh đạo yêu cầu.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Học Vấn: Thạc sĩ, chuyên ngành liên quan Y tế Cộng đồng.

Kinh Nghiệm: 

 • Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực y tế/y tế tư nhân.
 • Kinh nghiệm huy động nguồn lực
 • Kinh nghiệm làm hoạt động nghiên cứu
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Tối thiểu 2 năm quản lý dự án. 

Kỹ Năng

 • Kỹ năng Quản lý nhân sự 
 • Kỹ năng Báo cáo bằng văn bản
 • Kỹ năng thuyết trình 
 • Có kỹ năng bán hàng

--

Quyền lợi

Lương thưởng và cấp bậc vị trí cuối cùng sẽ tương xứng với kinh nghiệm. Các quyền lợi đầy đủ sẽ được bao gồm trong gói quyền lợi cho nhân viên. Tất cả ứng viên sẽ được xem xét cẩn thận, nhưng chỉ những ứng viên đủ điều kiện mới được liên hệ và phỏng vấn. Nếu bạn không nhận được phản hồi từ chúng tôi trong vòng 21 ngày kể từ ngày kết thúc, điều này có nghĩa là đơn đăng ký của bạn đã không thành công.

 

Thông tin chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới hoặc LIÊN HỆ

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com  | www.hr1vietnam.com 
HR1Jobs - The No1 AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com  
HR1Tech - The No1 AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

Lưu ý: Ứng viên cần có chứng nhận thẻ xanh Covid-19

[7982]

 

 

 

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin