Deputy Manager of Business & Investment

Company: HR1's Client

Industry: Aviation

Location : Hanoi

email: info@hr1vietnam.com

phone: +(84) 028 3925 2566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Trực tiếp tham gia hoạt động phát triển kinh doanh Công ty: Khảo sát, nghiên cứu, đánh giá thị trường, tìm kiếm các phương án phát triển kinh doanh về:
  • Thuê – cho thuê – mua - bán tàu bay, động cơ và trang thiết bị ngành hàng không
  • Sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay.
  • Đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp khác.
 • Xây dựng và triển khai các Dự án phát triển kinh doanh, bao gồm:
  • Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư, góp vốn, phát triển kinh doanh
  • Đàm phán hợp đồng thuộc Dự án phát triển kinh doanh, quản lý, thực hiện hợp đồng trước khi Dự án đi vào vận hành, hoạt động.
 • Phối hợp triển khai công tác thu xếp nguồn vốn cho các dự án.
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn, trung và dài hạn.
 • Lập các báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) hoặc đột xuất.
 • Tham gia đề xuất, triển khai các dự án đầu tư góp vốn, liên doanh, liên kết.
 • Lập kế hoạch và triển khai hoạt động PR-Marketing.
 • Tham gia xây dựng các quy trình, quy định nội bộ thuộc lĩnh vực chuyên môn.
 • Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác do Ban Tổng Giám đốc giao.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Học Vấn: Tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành: Tài Chính, Ngoại Thương, Ngân Hàng, QTKD - Marketing, Kinh Tế Hàng Không hoặc tương đương.

                Ưu tiên tốt nghiệp đại học, thạc sỹ tại các nước phát triển trên thế giới.

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh thông thạo bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và đáp ứng yêu cầu công việc. Ưu tiên có chứng chỉ IELTS 7.0 trở lên hoặc TOEFL 600 hoặc TOEIC 800.

Kiến thức/Kỹ Năng:

 • Có khả năng giao tiếp và trình bày (thuyết trình, văn bản) bằng tiếng Việt và tiếng Anh tốt.
 • Am hiểu về các quy định, hệ thống pháp luật trong kinh doanh, đầu tư và thị trường tài chính.
 • Có khả năng xây dựng, tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết, đánh giá và đề ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác hoặc các chương trình, kế hoạch công tác mới phù hợp với tình hình thực tế. 
 • Có khả năng tiếp nhận và triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo.
 • Có khả năng tập hợp, phối hợp tốt với các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện công việc được giao.
 • Ưu tiên ứng viên có hiểu biết sâu về thị trường, khách hàng trong ngành hàng không.

Kinh Nghiệm

 • Trên 05 năm ở các vị trí tương đương.
 • Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng không hoặc các doanh nghiệp có đối tác nước ngoài.

---

Thông tin chi tiết sẽ được trao đổi trong cuộc phỏng vấn
Ứng viên quan tâm, vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới 
hoặc LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com  | www.hr1vietnam.com 
HR1Jobs - The No1 AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com  
HR1Tech - The No1 AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com  

[7440]

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin