Deputy Project Director

Company: HR1's Client

Location : Hanoi

email: info@hr1vietnam.com

phone: +(84) 028 3925 2566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Ứng viên thích hợp sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc:

Phát triển sản phẩm dịch vụ công nghệ, với 3 mảng sản phẩm dịch vụ chính

  • Tài chính công nghệ
  • An ninh công nghệ
  • Truyền thông công nghệ

Thúc đẩy doanh thu cùng các Công ty thành viên

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Cần có background về công nghệ (tốt nghiệp đại học công nghệ)
  • Có kinh nghiệm quản lý tài chính doanh nghiệp
  • Có kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp (doanh nghiệp về công nghệ là một lợi thế)
  • Tư duy cởi mở, cầu tiến
  • Kỹ năng lãnh đạo tốt
  • Kỹ  năng đàm phán tốt
  • Kỹ năng giao tiếp tốt

---

Thông tin chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới hoặc LIÊN HỆ

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com  | www.hr1vietnam.com 
HR1Jobs - The No1 AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com  
HR1Tech - The No1 AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

[7905]

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin