General Accountant

Company: HR1's Client

Industry: Aviation

Location : Hanoi

email: info@hr1vietnam.com

phone: +(84) 028 3925 2566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh của Công ty.
 • Kế toán tổng hợp công ty
  • Tổng hợp các khoản doanh thu, chi phí, phân bổ, trích trước tài sản cố định không phải của tàu bay và các bút toán kết chuyển lỗ, lãi….
  • Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm…
 • Thực hiện kế toán tiền lương và các khoản trả cho CBCNV khác
  • Lập bảng lương hàng tháng, hạch toán chi phí lương.
  • Theo dõi thực hiện ngân sách lương.
  • Cập nhật các thông tin về chi trả lương lên phần mềm.
 • Kế toán, hạch toán, theo dõi công nợ phải thu, phải trả.
 • Kế toán thuế và báo cáo thuế, các vấn đề liên quan đến thuế.
 • Thực hiện kế toán nguồn vốn và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu;
 • Thực hiện quản lý các khoản thu – chi về dự án đầu tư cho thuê tài sản.
 • Báo cáo dòng tiền hàng ngày, chịu trách nhiệm quản lý việc lưu trữ các tài liệu kế toán.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng/Ban Lãnh đạo công ty giao.

YÊU CẦU

Học Vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính/kế toán hệ chính quy, loại khá, giỏi tại các trường Đại học trong và ngoài nước.

Ưu tiên tốt nghiệp đại học/trên đại học tại nước ngoài.

Ngoại Ngữ: Tiếng Anhthông thạo bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và đáp ứng được yêu cầu công việc.

Kiến Thức/Kỹ Năng

 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán.
 • Có khả năng giao tiếp và trình bày (bằng thuyết trình, văn bản).
 • Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Kinh Nghiệm

 • 05 năm trở lên làm việc ở vị trí Kế toán tổng hợp
 • Nắm vững các nghiệp vụ kế toán
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo.

---

Thông tin chi tiết sẽ được trao đổi trong cuộc phỏng vấn
Ứng viên quan tâm, vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới 
hoặc LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com  | www.hr1vietnam.com 
HR1Jobs - The No1 AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com  
HR1Tech - The No1 AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com  

[7583]

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin