Giám Đốc Thương Mại Nhiệt Điện

Company: Khách hàng của HR1

Industry: Power

Location : HoChiMinh

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

Trách Nhiệm:

 • Tổ chức, bố trí, sắp xếp lực lượng CBCNV trong Khối để đảm bảo hoạt động kinh doanh mãng nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện đạt hiệu quả; Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng theo chiến lược của Công ty.
 • Xây dựng hệ thống, quy trình bán hàng/ CSKH cho khách hàng ngành nhiệt điện, kiểm soát và triển khai các dịch vụ hậu mãi.
 • Lập kế hoạch kinh doanh trong khu vực quản lý, phân bổ chỉ tiêu sản lượng, triển khai các chương trình tri ân, thúc đẩy sản lượng tăng trưởng.
 • Xử lý các vấn đề kinh doanh trong khối
 • Phân tích, đánh giá, báo cáo các số liệu kinh doanh. Báo cáo tình hình hoạt động của đối thủ cạnh tranh, đề xuất phương án thích ứng với thị trường.
 • Hiểu rõ pháp luật, thông lệ ngoại thương/thương mại, vận dụng để đưa vào những điều khoản hợp đồng có lợi cho Công ty; đồng thời, thuyết phục được đối tác chấp thuận các nội dung hợp đồng thương mại.
 • Phát triển các dự án kinh doanh, mở rộng thị trường và phát triển thêm các đối tác chiến lược mới đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu.
 • Đàm phán với đối tác, khách hàng chiến lược, phương án kinh doanh tối ưu, thu hút khách hàng mới.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Cao đẳng, Đại học
 • Chuyên  môn: chuyên ngành kinh tế, ngoại thương, kỹ sư điện, QTKD hoặc tương đương
 • Kiến thức: có kiến thức về phương thức đấu thầu các nhà máy điện, có kiến thức chuyên môn về hệ thống pháp luật liên quan trong sản xuất kinh doanh nhiệt điện.
 • Kỹ năng: (đàm phán, thương lượng, xử lý tình huống, khả năng duy trì các mối quan hệ kinh doanh, kỹ năng họach định, phân tích thị trường, tổng hợp, lập kế hoạch và báo cáo.)
 • Hiểu biết về kinh doanh với các nhà máy nhiệt điện
 • Thiết lập được Chiến lược kinh doanh nhiệt điện
 • Hiểu biết về quản trị nguồn nhân lực
 • Kinh nghiệm: tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí

  #2020

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin