Giám Đốc Điều hành

Company: HR1's Client

Location : HCMC

email: info@hr1vietnam.com

phone: +(84) 028 3925 2566


Share with :

Mô tả công việc

  1. Triển khai chiến lược kinh doanh:

- Tham vấn cho Tổng Giám đốc về chiến lược kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Công ty và của sân golf

- Dẫn dắt các phòng/ban xây dựng chiến lược chức năng (Kinh doanh; Marketing; Nhân lực; Cung ứng, Tài chính) theo chiến lược kinh doanh của sân golf và Công ty

- Triển khai, quản lý và theo dõi việc thực hiện các mục tiêu của các phòng/ban để đạt được các mục tiêu của sân golf và công ty

- Lập dự toán ngân sách hàng năm cho các hoạt động của sân golf trình Tổng Giám đốc và kiểm soát việc thực hiện ngân sách 

  1. Quản lý, điều hành: 

- Điều hành và chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, điều phối hiệu quả cho toàn bộ hoạt động hằng ngày của công ty

- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty

- Thúc đẩy các chính sách, chương trình, hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ, chuẩn bị nguồn nhân lực cho chiến lược kinh doanh

- Điều hành quy chế quản lý nội bộ của công ty

- Tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký kết Hợp đồng với Người lao động, trừ chức danh thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT

- Ký kết hợp đồng nhân danh công ty theo phạm vi ủy quyền được quy định tại Quy chế Phân cấp ủy quyền, Giấy ủy quyền, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT

- Ký các văn bản liên quan đến thực hiện, quản lý và xử lý quan hệ lao động trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT

- Ký các loại giấy tờ, thông báo liên quan đến việc vận hành, thực hiện cung ứng dịch vụ theo đúng kế hoạch và các điều khoản trong Hợp đồng đã được Tổng Giám đốc hoặc HĐQT phê chuẩn.

- Ký kết và thực hiện các công việc được quy định tại Quy chế Phân cấp ủy quyền, các Quy chế/Chính sách/Quy định khác của Công ty

  1. Quy trình và công nghệ: 

- Thúc đẩy các hoạt động xây dựng, thực hiện & cải tiến quy trình nhằm tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp & hiệu quả 

- Số hóa quy trình hoạt động & nâng cao hệ thống quản trị dữ liệu để chuyên nghiệp & tạo đột phá trong quản trị điều hành

YÊU CẦU

  1. Yêu cầu cơ bản:

- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế/Luật/Quản trị nguồn nhân lực/Tài chính; Có chứng chỉ tham gia đào tạo các chuyên đề về quản lý cấp cao
- Kinh ngiệm: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Am hiểu ngành kinh doanh dịch vụ golf/F&B

- Năng lực cốt lõi: Thúc đẩy đổi mới; Hướng đến kết quả; Hướng đến khách hàng

- Thái độ: Có tinh thần trách nhiệm cao; Quyết đoán; Cầu thị; Chính trực; Cẩn trọng


2. Yêu cầu năng lực chuyên môn
- Hiểu biết về lĩnh vực hoạt động của Sân golf
- Hiểu biết và có kiến thức chuyên sâu về các vấn đề có liên quan đến công tác điều hành
- Nắm vững các quy trình, quy chế của Sân golf liên quan đến hoạt động điều hành
- Hiểu biết đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh
3. Yêu cầu về năng lực quản lý:

- Tư duy chiến lược

- Hoạch định và tổ chức thực hiện công việc
- Phát triển con người
- Truyền cảm hứng và tạo động lực

---

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com
HR1Jobs - The No1 AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 
HR1Tech - The No1 AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

[9449]

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin