Giám Đốc Điều Hành Khu Du Lịch

Company: Khách hàng của HR1 kinh doanh trong ngành du lịch

Location : Dong Nai

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

Trách nhiệm:         

  • Thiết lập kế hoạch kinh doanh, chiến lược kinh doanh
  • Quản lý, tuyển dụng và điều phối nhân viên theo tính chất và khối lượng của công việc
  • Đánh giá, báo cáo tình hình hoạt động của công ty và tìm ra hướng phát triển tốt nhất

Yêu cầu:

  • Có kinh nghiệm 5 năm vị trí Quản lý/Giám đốc điều hành
  • Có kinh nghiệm làm việc ở mô hình công ty tương tự (Làm ở Các khu du lịch)
  • Ứng viên mong đợi là người trung thực, thẳng thắn, hết mình trong công việc. Người có tầm nhìn chiến lược và khả năng dẫn dắt cũng như phát triển nhân lực

#5716

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin