Giám Đốc Dự Án

Company: Khách hàng của HR1

Industry: Power

Location : HoChiMinh

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

Trách nhiệm:

 • Điều hành, quản lý triển khai các hạng mục thi công công trình, dự án xây dựng và các phòng chức năng trực thuộc phần thi công của Công ty đảm bảo chất lượng, an toàn cho công trình xây dựng
 • Đề xuất ý tưởng, lên phương án thiết kế, triển khai bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công. Kiểm tra, giám sát các công trình được yêu cầu thiết kế
 • Điều hành, quản lý việc lập, kiểm tra, theo dõi các thủ tục pháp lý/hành chính để thực hiện dự án theo quy định hiện hành của nhà nước.
 • Tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán, hồ sơ chất lượng, hoàn công … của công trình, hạng mục công trình trong quá trình thi công hoặc công trình đưa vào vận hành.
 • Tổng hợp, đánh giá làm cơ sở tham mưu cho Ban Giám đốc giải quyết các vướng mắc, phát sinh có liên quan làm ảnh hưởng chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án
 • Quản lý đội ngũ nhân viên thiết kế: phân công công việc, giao chỉ tiêu, xét duyệt các mẫu thiết kế của cả phòng, thiết lập kế hoạch cho cả phòng, đánh giá việc thực hiện công việc của nhân viên cấp dưới
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan như tài chính, đầu tư, khối sản xuất... hoàn tất các thủ tục, quy định, kế hoạch, chiến lược.. được thực hiện đúng tiến độ của dự án.
 • Đàm phán với đối tác, khách hàng chiến lược, phương án dự án tối ưu trong quá trình triển khai dự án

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Đại học/ Cao học
 • Chuyên môn: chuyên ngành kinh tế, ngoại thương, kỹ sư điện, kiến trúc sư xây dựng..
 • Kiến thức: về xây dựng kế hoạch, chiến lược, xúc tiến đầu tư về công trình dự án trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, các công trình xây dựng, quy mô nhà xưởng.
 • Kỹ năng: (đàm phán, thương lượng, xử lý tình huống, khả năng duy trì các mối quan hệ kinh doanh, kỹ năng họach định, phân tích thị trường, tổng hợp, lập kế hoạch và báo cáo.)
 • Tổ chức hoạch định công việc tốt, khả năng bao quát, tổng hợp công việc tốt.
 • Có kiến thức về định giá dự án và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án.
 • Có khả năng phân tích các thông tin vĩ mô, ngành, tình hình tài chính thị trường
 • Kinh nghiệm: tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc kinh doanh/ thương mại trong ngành công nghiệp, hệ thống điện, xây dựng cơ sở hạ tầng
 • Năng lực quản trị: hoạch định, tổ chức, điều hành kiểm soát …
 • Năng lực lãnh đạo (nếu có yêu cầu): Tầm nhìn, gương mẫu, uy tín, bản lĩnh, đức độ
 • Tiếng Anh: Thành thạo 4 kỹ năng, biết thêm ngôn ngữ khác là lợi thế

#5749

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin